Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Harmonogram 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

22 lutego

28 lutego

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne

1 marca

(od godz. 15.00)

 

18 marca

 

Pobranie w przedszkolu i złożenie u dyrektora podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 (w godzinach 8.00-9.30; 15.00-17.00)

21 kwietnia (o godz. 13.00)

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

21 kwietnia

 

27 kwietnia

 (do godz. 16.30)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

29 kwietnia

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 29 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające

15 czerwca

 

24 czerwca

 

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

29 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

 

29 czerwca

 

 

4 lipca

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

6 lipca

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 6 lipca

Procedura odwoławcza.

 

Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystana systemu informatycznego.