Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Harmonogram 2023/2024

Harmonogram rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

28 lutego

6 marca

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne

7 marca

(od godz. 15.00)

 

23 marca

 

Pobranie w przedszkolu i złożenie u dyrektora podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 (w godzinach 8.00-9.30; 15.00-17.00)

26 kwietnia (o godz. 13.00)

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia

 

5 maja

 (do godz. 16.30)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

8 maja

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

8 - 23 maja

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające

15 czerwca

 

20 czerwca

 

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

28 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

 

28 czerwca

 

 

30 czerwca

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

3 lipca

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 3 lipca

Procedura odwoławcza.

 

Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystana systemu informatycznego.